Onderwijstijd

Een bijzonder punt van aandacht vormt het realiseren van de geplande onderwijstijd. Dit onderwerp krijgt steeds meer maatschappelijke aandacht. In het belang van leerlingen, ouders en de school zet het Comenius College erop in om leerlingen zo veel mogelijk de geprogrammeerde lessen te laten volgen, waarbij eventuele lesuitval tot een minimum beperkt blijft. Om het lesprogramma goed te kunnen uitvoeren is er in veel gevallen meer dan de verplichte onderwijstijd gepland zodat eventuele lesuitval geen beletsel vormt om onderwijsdoelen te realiseren. Als een docent uitvalt, is er voor desbetreffende leerlingen een lesprogramma aanwezig dat zelfstandig of onder begeleiding van een andere collega door leerlingen uitgevoerd kan worden. Veel docenten van het Comenius College zijn minimaal op één lesuur per week beschikbaar om een klas op te vangen van een collega die niet aanwezig is.

Bij langdurige uitval van een docent trekken we zo spoedig mogelijk een docent aan die de lessen overneemt. Als dat onverhoopt niet snel genoeg lukt, verdelen we de uitval zoveel mogelijk over meer klassen, om te voorkomen dat enkele groepen onevenredig veel last hebben van de afwezigheid van de docent. Ouders en verzorgers houden we zorgvuldig van deze maatregelen op de hoogte.
De gerealiseerde onderwijstijd houden we bij per klas. Twee keer per jaar vindt er een tussenevaluatie plaats. Dit kan leiden tot het tijdelijk toedelen van extra lessen aan klassen waarvoor dat nodig is.

Mocht u vragen hebben over de specifieke lesuitval op de school van uw zoon of dochter, neemt u dan gerust contact op met de schoolleiding van zijn/haar school.

lestijd