Identiteit

Comenius was een veelzijdig geleerde die leerlingen wilde uitdagen. Hij geloofde er in dat iedereen mogelijkheden heeft en kansen moet krijgen om te leren.

Zijn ideaal: het “onderwijzen van alles aan iedereen .., zodat alle  jongeren …, niemand uitgezonderd, op een vlotte, prettige en grondige manier geschoold worden…”


 

 

 

 


Dat inspireert ons en dat willen wij laten zien door ons onderwijs te richten op jouw mogelijkheden en die van je medeleerlingen. Wij hebben er plezier in als we je zien groeien. Meestal geniet je er zelf nog meer van, als je er in slaagt om boven jezelf uit te stijgen.
Natuurlijk in de kennis van de vakken die je leert. Maar niet alleen dat! Wij vertrouwen er op dat jij met jouw talenten van betekenis kunt zijn voor de wereld van nu en morgen.
We stimuleren je vermogen om te herkennen wat goed, rechtvaardig, waar en echt is. We dagen je uit ook daarin je grenzen te verleggen.
Plezier hebben in groeien en leren, is een kenmerk van onze school.

We zijn ook een christelijke school en dat bepaalt onze kijk op mensen. Ieder mens zien we als uniek en daarom respecteren en waarderen we het verschil tussen mensen. Maar nog belangrijker vinden we de verbinding tussen al die mensen.
Onze school is bij uitstek de plek om in verbinding met velen te leren en te groeien, om verantwoordelijkheid te geven en te nemen. Zo willen wij met elkaar van betekenis zijn. Daarom ook hebben we hoopvolle verwachtingen van jou en al je medeleerlingen en hebben we er plezier in om je te zien groeien in kennis en verantwoordelijkheid.

Zeg het maar, hoe ver kun jij komen?