Identiteit 

Het Comenius College is een school voor voortgezet onderwijs, geworteld in de Protestants-Christelijke traditie. Wij zijn ervan overtuigd dat onderwijs, aangeboden vanuit onze geloofsovertuiging en gebaseerd op de kernwaarden rechtvaardigheid, eigen verantwoordelijkheid en naastenliefde, de kwaliteit van ons onderwijs ten goede komt.

Het Comenius College is een open christelijke school. Dit kenmerkt zich doordat wij omzien naar elkaar. Wij kennen de leerling en de leerling kent ons. Wij hebben vertrouwen in elkaar en handelen vanuit integriteit.
Daar kunnen wij op worden aangesproken en dit verwachten wij ook van anderen. Wij zijn een school in verbondenheid, die dicht bij de leerlingen, de ouders en de gemeenschap staan.
Wat ons bindt zijn de christelijke waarden.