Geschiedenis van het Comenius College

De voorloper van het huidige Comenius College begon op 1 september 1965 als dependance van de HBS aan het Henegouwerplein. In 1971 kwam de toestemming om in Capelle aan den IJssel een zelfstandige scholengemeenschap op te richten.
De nieuwe scholengemeenschap kreeg de naam Comenius. In 2021 bestond het Comenius in Capelle 50 jaar. Dat konden wij door de toen geldende corona maatregelen helaas niet vieren.

De school groeide binnen 5 jaar uit tot 1200 leerlingen. Ook in het RoCa-gebied (Rotterdam Noord-Oost/Capelle) ontkwam men niet aan de fusiegolf. Overal in het land werden kleine scholen gefuseerd tot scholengemeenschappen.
Zo ook in deze regio.
In 1994 gingen Comenius, Het Lage Land, de Da Costa-mavo, de Schakel, de Brug, de Prins Willem van Oranje-mavo en de Koningin Wilhelmina-mavo samen verder in het nieuwe Comenius College.


Het Comenius College bestaat dan uit 6 scholen: Lijstersingel, P.C. Boutensingel en de Pelikaanweg in Capelle aan den IJssel. En de drie buitenlocaties in Rotterdam, Krimpen en Nieuwerkerk.

Tweetalig onderwijs:
In 2009 is het Comenius Lyceum Capelle gestart met tweetalig onderwijs. In het schooljaar 2019-2020 kwam daar tweetalig havo bij omdat het tweetalig vwo zo'n groot succes bleek te zijn.

Ontstaan Comenius Beroepsonderwijs
Met de komst van de nieuwbouw aan de Lijstersingel in 2015 zijn de scholen Pelikaanweg en de P.C. Boutensingel samen verder gegaan in een mooi nieuw gebouw als het Comenius Beroepsonderwijs Capelle.

De Meerpaal maakt deel uit van de Comenius familie.
De Meerpaal, een school die voorheen bij de Christelijke Scholengemeenschap Calvijn hoorde, maakt per 1 augustus 2022 onderdeel uit van het Comenius College.
Deze ontwikkeling past binnen de sturingsfilosofie van CVO, het bestuur waar zowel het Comenius College alsmede De Meerpaal onder vallen, die neerkomt op het vormen van sterke scholen binnen een regionale context.
De uitbreiding van het Comenius College met De Meerpaal zorgt ervoor dat onze scholengroep een nog diverser onderwijsaanbod kan bieden.

Dalton onderwijs
Met ingang van het schooljaar 2022-2023 is Comenius Rotterdam een Daltonschool in ontwikkeling. Uniek in deze regio.
 

De geschiedenis van het Comenius College van start tot 2014 is door Huib Neven, voormalig directeur, bescheven in een prachtig boek. De vormgeving heeft oud leerling Gaudi Hoedaya op zich genomen.
De school is een werkplaats.