Geschiedenis van het Comenius College

De voorloper van het huidige Comenius College begon op 1 september 1965 als dependance van de HBS aan het Henegouwerplein. In 1971 kwam de toestemming om in Capelle aan den IJssel een zelfstandige scholengemeenschap op te richten.
De nieuwe scholengemeenschap kreeg de naam Comenius. In 2021 bestaat het Comenius in Capelle 50 jaar. Dat laten wij vanzelfsprekend niet ongemerkt voorbijgaan. Gezien de huidige maatregelen kunnen wij dit niet vieren op de manier zoals wij dat zouden willen doen. Zodra er weer meer mogelijk is kunt u hier het laaatste nieuws over het 50 jarig bestaan van onze mooie school terugvinden.

De school groeide binnen 5 jaar uit tot 1200 leerlingen. Ook in het RoCa-gebied (Rotterdam Noord-Oost/Capelle) ontkwam men niet aan de fusiegolf. Overal in het land werden kleine scholen gefuseerd tot scholengemeenschappen.
Zo ook in deze regio.
In 1994 gingen Comenius, Het Lage Land, de Da Costa-mavo, de Schakel, de Brug, de Prins Willem van Oranje-mavo en de Koningin Wilhelmina-mavo samen verder in het nieuwe Comenius College.

Het Comenius College is in zijn huidige vorm ontstaan in 1994.  De geschiedenis van het Comenius College is door Huib Neven, voormalig directeur, bescheven in een prachtig boek. De vormgeving heeft oud leerling Gaudi Hoedaya op zich genomen.
De school is een werkplaats.