Kernwaarden:

Het Comenius College is een scholengroep voor voortgezet onderwijs, geworteld in de Protestants-Christelijke traditie. Wij zijn ervan overtuigd dat het de kwaliteit van ons onderwijs ten goede komt, wanneer het aangeboden wordt vanuit onze geloofsovertuiging en gebaseerd is op de kernwaarden rechtvaardigheid, eigen verantwoordelijkheid en naastenliefde.rechtvaardigheid

Rechtvaardigheid

Rechtvaardigheid is niet hetzelfde als gelijkheid. Wij gaan uit van het feit dat iedere leerling anders is. Iedereen is uniek en iedere situatie is anders. Bij het nemen van besluiten nemen we dan ook altijd de context mee. Wat heeft aanleiding gegeven tot deze situatie? Welke omstandigheden spelen mee bij het maken van een keuze? Wij denken hier goed over na en nemen dan een besluit. Een besluit die daarmee altijd uit te leggen is. En dat doen we dan ook.


Eigen verantwoordelijkheid

Wij geloven dat iedereen de gelegenheid moet hebben om, als dat mogelijk is, zelf een keuze te maken. Als je zelf een keuze maakt voelt het meer als iets van jezelf, maar draag je ook verantwoordelijkheid.
Dat geldt voor onze leerlingen, maar ook voor onszelf.

Naastenliefdenaastenliefde

Bij het Comenius College hebben we oog voor elkaar. Wij noemen dat omzien naar elkaar. Dat betekent dat je niet aan je lot over gelaten wordt en dat wij jou kennen. We verwachten van jou dat je andere leerlingen ziet en daar zorg voor helpt. Dat je elkaar helpt als de ander dat nodig heeft. Dit is niet alleen belangrijk op school, maar ook later op het werk, thuis of op straat

wij zijn Comenius