Onze kernwaarden

Comenius is een school met een opdracht. De opdracht om te leren vormt de kern van ons werk. Van elkaar, met elkaar, zonder belemmering en naar vol vermogen.

Onze leerlingen, kind nog bij aanvang en jong volwassene bij vertrek, mogen we voorbereiden op een leven dat nog verborgen ligt in een toekomst die we niet kennen. We geven aan hen door wat we van waarde vinden voor het leven in het besef dat het niet gaat om de weg die we afleggen, maar om het spoor dat we achterlaten.

We kiezen voor de vorming van de hele leerling: gedegen kennis  èn persoonlijke, sociale en creatieve vorming. Op al deze domeinen verleggen we steeds onze grenzen, op zoek als we zijn naar kwaliteit en talent.

We verwachten veel van onszelf en van elkaar. Iedere leerling is in onze ogen een belofte. Binnen de grenzen van zijn of haar mogelijkheden verwachten we van iedere leerling veel - meer kunnen dan je denkt - en we dagen hem of haar uit om onvermoede mogelijkheden en krachten aan te boren en samen meer te leren en onze kennis en kunde te vergroten.

Het Comenius vormt een gemeenschap waar we met plezier leren en werken, waar we ons gekend en erkend voelen, waar mensen elkaar ontmoeten. De betrokkenheid van medewerkers, leerlingen en ouders bij hun school is een kracht van het Comenius.

We laten ons inspireren door het besef dat mensen in aanwezigheid van God leven en werken. Vol hoop en inspiratie, vol verwachting, maar ook vol van verantwoordelijkheid voor elkaar.