Raad van Advies

De Raad van Advies van het Comenius College adviseert de algemene directie. Deze adviezen hebben betrekking op het beleid voor de lange termijn. Gevraagd en ongevraagd geeft de Raad commentaar op het gevoerde beleid en de effecten van dat beleid op de dagelijkse gang van zaken op school.

De leden van de Raad van Advies zijn in verschillende geledingen van de samenleving actief en hebben ieder hun eigen specialisatie.

De Raad van Advies en de algemene directie van het Comenius College vergaderen ongeveer vier keer per jaar.

De leden van de Raad van Advies zijn:

Drs. J.J. Manusama MA
ir. C.W. Boon
dhr. A. Dorst
Vacature (2x)