CVO

Het Comenius College is onderdeel van het CVO Rotterdam. CVO bestuurt zeven scholen voor christelijk voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. CVO Accent, Comenius College, Marnix Gymnasium, CSG Melanchthon, PENTA college CSG, Portus scholengroep en Zuider Gymnasium.  Met ruim 21.000 leerlingen behoren we tot de grotere schoolbesturen van Nederland. De meeste CVO-scholen zijn brede scholengemeenschappen met meerdere vestigingen. Ze verzorgen onderwijs op alle niveaus, van gymnasium tot praktijkonderwijs. Deze scholengroepen hebben vestigingen op bijna 40 verschillende locaties, met een sterke concentratie in Rotterdam.  CVO is werkgever voor ongeveer 2.500 medewerkers.

Visie CVO : "Onderwijs voor het leven" Wat vindt het CVO belangrijk voor haar leerlingen en scholen. Dat is te lezen in het visie document 2019-2024. Deze visie inspireert en geeft de ambities van CVO voor het onderwijs aan. De CVO scholen vertalen deze visie naar eigen doelen en resultaten.

CVO staat midden in de samenleving. De vereniging is geworteld in het evangelie en handelt vanuit een christelijke inspiratie met oog op respect voor haar vele verschijningsvormen. CVO biedt jonge mensen inspirerend onderwijs en een brede vorming. De scholen houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de individuele mogelijkheden van de leerlingen. Vanuit een open houding wordt samengewerkt met vele verschillende partners om het onderwijs op een zo hoog mogelijk niveau te bereiken en te houden. 

2x per jaar verschijnt het blad CVOpen, een gedrukt magazine voor al haar medewerkers. Meinummer, CVO bestaat 125 jaar.CVOpen magazine

CVO bestaat op 5 juli officieel 125 jaar. Aan deze mijlpaal wordt in het meinummer van CVOpen aandacht besteed. De twee bestuurders van CVO, Marc Mittelmeijer en Ton Bestebreur, blikken terug en vooruit op het jubileum en de viering ervan. Ook de voorzitter van de raad van toezicht, Frank Koen, is geïnterviewd. Verder zijn er dubbelportretten van oud-collega’s en huidige collega’s en een oud-leerling en een huidige leerling die de verschillen en overeenkomsten tussen vroeger en nu illustreren. Namens Comenius komen in deze serie oud-docent en coördinator internationalisering Niek Bogaard en huidige docent Astrid Twilt aan het woord.
Het onderwijs in kunstvakken krijgt in het meinummer speciale aandacht. Collega’s van vijf CVO-scholen vertellen hoe zij kunstonderwijs verzorgen. Onder hen is Peter Felix, docent beeldende vorming en kunstgeschiedenis op het Comenius Lyceum. Klap op de vuurpijl is het interview met oud-leerling Leendert de Ridder, onder andere bekend als acteur in Mees Kees-films. 


Een exemplaar is op te vragen bij het CVO-bureau of lees het online via www.cvo.nl  Klik op de afbeelding hierboven om het laatste nummer te lezen.

CVO
Postbus 2152
3000  CD ROTTERDAM
010 217 13 99
receptie@cvo.nl
www.cvo.nl

Abonneer je op CVO-nieuws:


Vier keer per jaar geeft ons bestuur CVO een digitale nieuwsbrief uit. Abonneer je op deze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws over Comenius en de andere CVO-scholen. Of lees de nieuwsbrief op de site van CVO.

aboneer je op de CVO nieuwsbrief