Een gezonde school!


Een goede school is een gezonde school. De kwalificatie “gezond” kent meerdere aspecten: financieel gezond, gezond qua omvang en in de zin van een gezonde leer- en werkomgeving. Het Comenius College is in de eerste plaats een school.
Een plaats waar leerlingen leren en zich ontwikkelen tot zelfbewuste burgers.
Een school waar leerlingen en medewerkers zich veilig voelen, waar de school en de schoolpleinen rookvrij zijn voor leerlingen en waar ook in de voeding bewuste keuzes worden gemaakt.
Al onze scholen beschikken over een gezonde schoolkantine.
Dit heeft inmiddels geresulteerd dat alle schoolkantines van het Comenius College het predicaat: 'Gezonde schoolkantine' hebben ontvangen van het Voedingscentrum. Hier zijn wij natuurlijk heel blij en trots op!
Er is nauwelijks aanbod van zoete of calorierijke etenswaren, ook worden er geen energy drankjes verkocht. 

                    


Een gezonde leer- en werkomgeving
Voor leerlingen en medewerkers zorgt het Comenius College voor een gezonde leer- en werkomgeving. Bij nieuwbouw worden keuzes gemaakt die bijdragen aan een gezonde werkomgeving en ook bij verbouw en onderhoud wordt rekening gehouden met het streven naar een gezonde school.
Daarnaast proberen wij een steentje bij te dragen aan het klimaat. Zo zijn er recent op Comenius College Nieuwerkerk 398 zonnepanelen geplaatst.