Curatorium

Het curatorium van het Comenius College adviseert de algemene directie. Deze adviezen hebben betrekking op het beleid voor de lange termijn. Gevraagd en ongevraagd geeft het curatorium commentaar op het gevoerde beleid en de effecten van dat beleid op de dagelijkse gang van zaken op school.

De leden van het curatorium zijn in verschillende geledingen van de samenleving actief en hebben ieder hun eigen specialisatie.

Het curatorium en de algemene directie vergaderen ongeveer vier keer per jaar.

De leden van het curatorium zijn:

Drs. J.J. Manusama MA
ir. C.W. Boon
dhr. A. Dorst
Vacature (2x)

Curatorium Comenius College