Medezeggenschapsraad MR

Het Comenius College kent een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad is wettelijk verplicht te adviseren en in te stemmen over een groot aantal beleidszaken en moet met name op de gevolgen daarvan toezien.
Beleid dient in het belang van leerlingen, ouders en medewerkers te zijn. De genoemde geledingen hebben zitting in de raad.

Dagelijks bestuur (DB):
Voorzitter: H.A. Jansen (CLC)
Vice-voorzitter: dhr. T.J. van den Berg (CBC)
Secretaris: dhr. W.C. Dijkshoorn (CBC)

Leden personeel (PMR):
Dhr. T.J. van den Berg  (CBC)
Dhr. W.C. Dijkshoorn (CBC)
Dhr.  J. Schipper (CBC)
Dhr. A.A. Broer (CLC/CMC)
Dhr. H. Collee (CLC/CMC)
Dhr. H.A. Jansen (CLC/CMC)
Dhr. M. Kruijt  (CCN)
Dhr. M. Heukels  (CCR)
Dhr. T. van Lindert (CCK)
Dhr. C. van der Gaag (Onderwijs Ondersteunend Personeel)

Leden leerlingen (LMR): foto van de leerlingenraad van het Comenius College
Tess Barbier (voorzitter)
Djoulynson Klein Paste
Noah David
Iza Kemp
vacature

Contact opnemen: LMR@comenius.nl
 
Leden ouders (OMR):
CCK:  Dhr. V.A. Baljeu
CCN: vacature
CLC/CMC : mw. R.L. van Bruchem-Visser
CCR: vacature
CBC: dhr. E. Schipper

MR reglement 2018

Heeft u interesse om als ouder/verzorger in de OMR plaats te nemen?  
Neem even contact op met mr@comenius.nl

U bent van harte welkom!

MR Comenius College