De medezeggenschapsraad

Het Comenius College kent een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad is wettelijk verplicht te adviseren en in te stemmen over een groot aantal beleidszaken en moet met name op de gevolgen daarvan toezien. Beleid dient in het belang van leerlingen, ouders en medewerkers te zijn. De genoemde geledingen hebben zitting in de raad. Wilt u contact opnemen met de MR: mr@comenius.nl

Dagelijks bestuur (DB):
Voorzitter: dhr. P. van Rosse  (CCN)
Vice-voorzitter: dhr. T.J. van den Berg (CBC)

Leden personeel (PMR):
Dhr. T.T. Ooms  (CBC)
Dhr. T.J. van den Berg  (CBC)
Mw. D.W. Blankenstein (CBC)
Mw. I.K.A. Bol-Raap (CBC)
Dhr. A.A. Broer  (CLC/CMC)
Dhr. K.E. van der Laan  (CLC/CMC)
Dhr. H.C.W. van Kessel (CLC/CMC)
Dhr. L. Gesser (CCK)
Dhr. P. van Rosse  (CCN)
Dhr. M. Heukels  (CCR)
Dhr. J.H.G. Noordhuis  (Onderwijs ondersteunend personeel)


Leden leerlingen (LMR):
Amelie Balkenende
Amy Broer
Hanna Cornelisse
Lindsey Rugenbrink
Marnick van Willigen
LMR@comenius.nl
 
Leden ouders (OMR):
CCK: dhr. J. van Zwijnenburg (secretaris)
CLC/CMC: mw. T. Geerts
CCN: mw. E. van Manen
CBC: dhr: H. Nussy

Heeft u interesse om als ouder/verzorger in de OMR plaats te nemen?  
Neem even contact op met mr@comenius.nl

U bent van harte welkom!