Medezeggenschapsraad MR

Het Comenius College kent een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad is wettelijk verplicht te adviseren en in te stemmen over een groot aantal beleidszaken en moet met name op de gevolgen daarvan toezien.
Beleid dient in het belang van leerlingen, ouders en medewerkers te zijn. De genoemde geledingen hebben zitting in de raad. Met ingang van het schooljaar 2021-2022 komt er een deelraad per school.

Dagelijks bestuur (DB):
Voorzitter: dhr. H.A. Jansen (CLC)
Vice-voorzitter: dhr. M. Heukels (CCR)
Secretaris: dhr. J.J. Eijer (CBC)

Leden personeel (PMR):
Dhr. J.J. Eijer (CBC)
dhr. J. Koopmans (CBC)
...........................(CBC)
..........................(CLC/CMC)
Dhr. A.A. Broer (CLC/CMC)
Dhr. H.A. Jansen (CLC/CMC)
Dhr. M. Kruijt  (CCN)
Dhr. M. Heukels  (CCR)
Dhr. T. van Lindert (CCK)
................................(Onderwijs Ondersteunend Personeel)

Leden leerlingen (LMR):
Tess Barbier
Djoulynson Klein Paste
Noah David
Iza Kemp

Contact opnemen: LMR@comenius.nl
 
Leden ouders (OMR):
CCK: dhr. V.A. Baljeu
CLC/CMC: mw. R.L. van Bruchem-Visser
CCN: vacature
CBC: vacature
CCR: vacature

 
Heeft u interesse om als ouder/verzorger in de OMR plaats te nemen?  
Neem even contact op met mr@comenius.nl

U bent van harte welkom!