Directeur, Dhr. B. Visser

Directeur
Dhr. B. Visser
bvisser@comenius.nl

Teamleider (interim)
Dhr. F. van Bockel
fvbockel@comenius.nl

Teamleider
Mevr. J. Houbraken

jhoubraken@comenius.nl

Wordt van januari t/m mei 2020
vervangen door de heer
F. van Bockel

Teamleider
Mevr. E.L. van Esch
elvesch@comenius.nl

Leerjaarcoördinator
Leerjaar 1
Dhr. K. Roodbol
kroodbol@comenius.nl

Leerjaarcoördinator
leerjaar 2
Mevr. J.J.M van Haarlem
jjmvhaarlem@comenius.nl

Leerjaarcoördinator
leerjaar 3 en 4
Mevr. E.D. Thomson
edthomson@comenius.nl

 

Leerjaarcoördinator
leerjaar 3 en 4
Mevr. J.P. Cordero
jpcordero@comenius.nl

 

 

 

 

Begeleiders

 

 

Decaan

 

 

Dhr. M Kruijt

mkruijt@comenius.nl

Remedial teaching
Begeleider passend onderwijs

 

Mevr. K.J. Streekstra

kjstreekstra@comenius.nl

 Vertrouwenspersonen

 

 

 

Mevr.  E. van Vegten
evvegten@comenius.nl

Dhr. K. Roodbol
kroodbol@comenius.nl

Schoolverpleegkundige

 

Mevr. Y. Landman
 

Schoolmaatschappelijk werkster   Mevr. R. Bouman