Medezeggenschapsraad MR

Het Comenius College kent een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad is wettelijk verplicht te adviseren en in te stemmen over een groot aantal beleidszaken en moet met name op de gevolgen daarvan toezien.
Beleid dient in het belang van leerlingen, ouders en medewerkers te zijn. De genoemde geledingen hebben zitting in de raad.

Dagelijks bestuur (DB):
Voorzitter: dhr. P. van Rosse  (CCN)
Vice-voorzitter: dhr. T.J. van den Berg (CBC)
Secretaris: dhr. J. Zwijnenburg (CCK)

Leden personeel (PMR):
Dhr. T.J. van den Berg  (CBC)
dhr. W.C. Dijkshoorn (CBC)
Dhr. H.C.W. van Kessel (CLC/CMC)
Dhr. H. Collee (CLC/CMC)
Dhr. H.A. Jansen (CLC/CMC)
Dhr. M. Kruijt  (CCN)
Dhr. M. Heukels  (CCR)
Mw. E. Mes (CCK)
Dhr. C. van der Gaag (Onderwijs Ondersteunend Personeel)
Vacature (CBC)

Leden leerlingen (LMR):
Mirthe van der Linde
Daan van Woerkens
Roxanne van der Graaf
Carthago Vlug
Djoulynson Klein Paste
Tess Barbier

Contact opnemen: LMR@comenius.nl
 
Leden ouders (OMR):
CCK: dhr. J. Zwijnenburg (secretaris)
CLC/CMC: mw. T. Geerts
CCN:  mw. J. Uijl
CBC: mw. A. Meeder
CCR: mw. K. van Heusden

MR reglement 2018

Heeft u interesse om als ouder/verzorger in de OMR plaats te nemen?  
Neem even contact op met mr@comenius.nl

U bent van harte welkom!