Aanmeldingsprocedure voor een nieuwe leerling klas 1

 • Voorrangsregels
 • Aanmelding
 • Plaatsing
 • Het advies van de basisschool
 • Onderwijsconsulenten
   

Aanmelden voor het schooljaar 2019-2020 is mogelijk wanneer het schooladvies van de basisschool voor het voortgezet onderwijs bekend is. U kunt dat doen tot  10 weken voor de start van het nieuwe schooljaar bij één van onze vestigingen van het Comenius College.

Voor de aanmelding zijn drie mogelijkheden:

 1. U kunt uw zoon/dochter later digitaal aanmelden als deze link aangepast is voor het schooljaar 2019-2020.
 2. U kunt uw zoon/dochter later aanmelden via het aanmeldformulier:  link.
 3. U kunt het aanmeldingsformulier ook telefonisch aanvragen. U kun hiervoor bellen naar de vestiging Nieuwerkerk op het telefoonnummer 0180-440470
 4. U kunt uw zoon of dochter aanmelden op de vestiging Nieuwerkerk  van het Comenius College. Voor de  contact gegevens klikt u hier.

Pre havo

Voor plaatsing in de pre-havo in Nieuwerkerk gelden aanvullende voorwaarden. Voor informatie over de pre-havo in Nieuwerkerk klikt u hier.

De volgende zaken verzoeken we u mee te nemen bij aanmelding:

 1. Een schriftelijk advies van de basisschool met de unieke code en de voorkeurslijst.
 2. Een (kopie) identiteitskaart/paspoort


Voorrangsregels

Plaatsing en voorrangsregel
Tot op heden is het gelukkig nooit nodig geweest om over te gaan op loting. Ook dit schooljaar verwachten we niet dat loting nodig zal zijn. Toch kan het gebeuren dat er zich op één van onze scholen voor komend schooljaar teveel leerlingen aanmelden.

Mocht er onverhoopt sprake zijn van overaanmelding bij één van onze vestigingen, dan treedt onze voorrangsregel in werking en volgen wij de lotingsprocedure uit de Rotterdamse Plaatsingswijzer (zie www.fokor.nl).

De volgende groep heeft bij loting dan voorrang: een (stief-, half- of pleeg-) broertje of zusje bij ons op school op het moment van aanmelden.

Aanmelden

Met elke aangemelde leerling voeren we een kort gesprek. Dat kan op afspraak of op de dag die we daarvoor vrij houden: 13  maart 2019 van 16.00 tot 20.00 uur. Daarin lichten we ook de plaatsingsprocedure binnen het Comenius College toe.

Mocht u op deze datum verhinderd zijn dan is er nog een mogelijkheid om een afspraak voor een aanmeldingsgesprek. Hiervoor kunt u contact opnemen met mevrouw de Koning. Telefoon 0180-440476

Plaatsing

Zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn, neemt de plaatsingscommissie een besluit over de plaatsbaarheid van een aangemelde leerling.

Bij het nemen van de besluiten over de plaatsbaarheid baseren we ons op de Rotterdamse plaatsingswijzer (zie de website van de samenwerkende Rotterdamse schoolbesturen: http://www.fokor.nl). De plaatsingswijzer kunt u hier downloaden.

Het  advies van de basisschool is leidend bij plaatsing.

Volgens de afspraken van de schoolbesturen in Fokor, is dat advies met ingang van dit schooljaar gebaseerd op de scores voor de middentoetsen uit groep 6, 7 en 8. In de plaatsingswijzer kunt u de scores vinden voor de verschillende opleidingen: basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, mavo, havo en atheneum.

Voor plaatsing in de pre-havo in Nieuwerkerk gelden aanvullende voorwaarden. Voor informatie over de pre-havo in Nieuwerkerk klikt u hier.

De plaatsingscommissie van de desbetreffende vestiging van het Comenius College zal binnen een termijn van zes weken een besluit nemen over het plaatsen van de nieuwe leerling zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn. Dit besluit sturen wij schriftelijk toe aan de ouders van de ingeschreven leerling.

Voor plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs bestaat een bezwaar procedure; deze vindt u hier.

De procedure voor plaatsing van een leerling voor wie leerwegondersteuning is aangevraagd, vindt u hier.

Onderwijsconsulenten
Mocht u rond de plaatsing van uw zoon of dochter begeleiding wensen, dan kunt u zich wenden tot “De Onderwijsconsulent”

De Onderwijsconsulenten zijn ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op verzoek van de Tweede Kamer, om ouders/verzorgers en scholen te adviseren en te begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis. Het gaat dan om problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering, besteding van de rugzakgelden of onenigheid over het handelingsplan.

Contactgegevens Onderwijsconsulenten:

Onderwijsconsulenten
Postbus 19521
2500 CM Den Haag

Het bezoekadres is:

Lange Voorhout 9
2514 EA Den Haag

Telefoon: 070 - 312 28 87
http://www.onderwijsconsulenten.nl/
info@onderwijsconsulenten.nl