Comenius Nieuwerkerk, onderwijskundig 

De vestiging Nieuwerkerk staat al jaren bekend om z’n hoge slagingspercentages. Naast goed en uitdagend onderwijs, spelen daarin ook de leerlingbegeleiding en de zorgstructuur een belangrijke rol. De vestiging Nieuwerkerk is een actieve school, waar docenten en leerlingen in een prettige en ontspannen sfeer met elkaar omgaan en waar normen en waarden hoog in het vaandel staan. We hebben persoonlijke aandacht voor de leerlingen.

Het Comenius College Nieuwerkerk daagt leerlingen op álle niveaus uit om het beste uit zichzelf te halen. We werken regelmatig aan projecten, waar alle vakken bij betrokken worden. De projecten zijn gericht op de inhoud van de vakken en het aanleren van competenties als zelfstandig werken, samenwerken, inzicht verwerven, een goede werkhouding hebben, reflecteren en plannen. Om deze vaardigheden te trainen, hebben we in het eerste leerjaar het vak ‘projectles’ op het rooster staan. Tijdens de lessen worden de vaardigheden toegepast en geoefend, doordat we de leerlingen stimuleren veel zelfstandig te werken en in groepjes laten samenwerken. Dit alles uiteraard onder begeleiding van de docent.

Een goed voorbeeld van het uitdagende onderwijs is de pre-havo route. Met een mavo plus advies bestaat de mogelijkheid om binnen vijf jaar het havo diploma te halen. De leerling krijgt extra begeleiding, maar we verwachten ook extra inzet en ambitie.

Al jaren zien we dat onze onderwijskundige benadering resulteert in goede onderwijsopbrengsten en tevredenheid bij leerlingen, ouders en vervolgopleidingen.