Ouderraad

De ouders van leerlingen Comenius Lijstersingel worden vertegenwoordigd door de ouderraad. Van elk leerjaar zitten er twee ouders in de ouderraad. Aan het begin van de nieuwe cursus ontvangen ouders de uitnodiging zich op te geven voor de ouderraad. De ouderraad maakt vervolgens een keuze uit de aanmeldingen, primair rekening houdend met een vertegenwoordiging die geografisch representatief is. De ouderraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Bij deze vergaderingen is altijd een lid van de schoolleiding aanwezig. Daarnaast heeft een aantal leden van de ouderraad zitting in de MR en/of de klankbordgroepen brugklas, mavo, havo en vwo. De ouders van nieuwe leerlingen ontvangen het reglement van de ouderraad. U kunt de ouderraad bereiken via het volgende e-mailadres: ouderraadclc@comenius.nl.

Statuten ouderraad.pdf

Hieronder stellen de huidige leden van de ouderraad (OR) zich kort aan u voor:

Ester van Haren - Vloedman voorzitter (dochter in vwo 4)
Mijn dochter zit met veel plezier op het Comenius College. In de loop van de tijd heb ik gemerkt dat de school  zeer betrokken is bij de leerlingen. Het is voor mij belangrijk om ook bij het reilen en zeilen van de school betrokken te zijn. Ook het contact met andere ouders en medewerkers vind ik prettig. Het is fijn om met directie en docenten samen na te denken over onderwijskundige en andere zaken die met het Comenius te maken hebben. Door lid te zijn van de OR kan ik mijn steentje bijdragen aan het onderwijs en andere activiteiten van de school.

Fermina Oldenburg  secretaris (dochter Havo 4)
Mijn 4e jaar als OR-lid op de Lijstersingel. Je loopt als "ouder van een middelbare scholier" de school niet zo makkelijk meer in als je op de basisschool deed maar uiteraard is het wel leuk om positief betrokken te blijven bij de school vandaar mijn aanmelding als OR-lid. Door het contact met andere ouders én het team van school is het lijntje net wat korter en hoor je meer over het reilen en zeilen van school. En zo heb je dus zelf ook een mogelijkheid om mee te denken over allerlei zaken en gevraagd én ongevraagd je mening te geven :-)  

Nicole Kühne notulist en 2e secretaris (dochter in havo 5)
Ik ben nu voor het vijfde jaar lid van de OR, ik vind het interessant om betrokken te zijn bij de school van mijn dochter. Ik help ook graag mee met de diverse activiteiten zoals de open dag, het is dan vaak nuttig dat we er zijn, en het zijn ook gezellige avonden. Zelf heb ik vroeger ook op het Comenius gezeten dus ik vind mijn weg hier wel!

Vincent Bouwman (zoon in vwo 5)
Ik ben vorig jaar toegetreden tot de Ouderraad van de locatie Lijstersingel omdat ik het leuk vind om wat meer betrokken te zijn bij de school van mijn zoon. Mijn insteek is om met een positief-kritische blik te kijken naar de zaken die spelen op school, zowel vanuit het oogpunt van de leerlingen als vanuit het oogpunt van de ouders.
Hiermee hoop ik een bijdrage te leveren aan een goed functionerende school waar de leerlingen het goed hebben.

Elles de Waard(zoon TTO1)
Mijn naam is Elles de Waard, getrouwd en moeder van Bodi in CTV1a. Net als de andere leden van de Ouderraad vind ik het leuk om actief betrokken te zijn bij de school en het onderwijs van mijn zoon. Als communicatieadviseur heb ik altijd een voorliefde gehad voor de onderwijssector. In de Ouderraad kan ik die ervaring combineren met wat ik zie en hoor als ouder, om zo een bijdrage te leveren aan het Comenius College. Onze ervaringen tot nu toe zijn in elk geval erg positief en ik kijk uit naar de komende zes jaar!

Sahn Tang (zoon TTO1)
Thim is onze oudste zoon en zit dit jaar in de eerste klas van TTO, CTV1b Voor ons was dit een grote stap naar het onbekende. Nieuwsgierigheid naar ervaringen van andere ouders en de wens om betrokken te zijn bij de school zijn redenen geweest om mij aan te melden voor de Ouderraad. Onze twee jongere zoons zitten nog op de basisschool en daar neem ik met plezier deel in de MR. Mijn motto is om nooit stil te staan in de ontwikkeling en te proberen in kleine stapjes continu te verbeteren. Op deze manier wil ik ook mijn bijdrage leveren aan het Comenius.

Sandra Leeuwis- Jonkman. (dochter TTO4)
Ik ben voor 20 uur per week longverpleegkundige in een ziekenhuis en ik ben 2x per week zorgvrijwilliger in Hospice IJsseloever in Capelle aan den IJssel. Ik heb een dochter van 15 jaar in TTO4. Op de basisschool was ik altijd erg betrokken bij het reilen en zeilen van de school, zat in allerlei commissies, en was een aantal keren klassenmoeder.  

Wat mij opviel toen mijn dochter naar het voortgezet onderwijs ging was dat er zo weinig betrokkenheid van de ouders was. Hier wil ik graag mijn steentje in bijdragen en de school en de docenten beter leren kennen. Ik merk wel dat dat lastig is, de school is erg groot!
Ik hoop dat andere ouders zich vrij voelen mij aan te spreken indien zij iets besproken willen hebben in de ouderraad. 

Melanie Mossink (zoon in tto3 en zoon in tto 5)
Ook ik ben dit jaar toegetreden tot de ouderraad van het Comenius Lyceum. Al jaren betrokken bij de scholen van mijn kinderen als klassenmoeder en in de OR van het IJsselcollege wou ik ook graag meer betrokken zijn bij het Comenius.  Dit kan zijn in de vorm van een positieve  kritische blik, activiteiten helpen organiseren of begeleiden of een luisterend oor voor wie dit nodig heeft. Zodat het Comenius Lyceum een prettige, veilige, leerzame maar ook warme plek wordt voor de leerlingen én natuurlijk hun ouders.  Ik heb het Comenius Lyceum tot nu toe ervaren als een zeer enthousiaste school met veel energie die zeker openstaat voor kritiek. Mijn kinderen hebben er echt hun plekje gevonden al wordt er uiteraard nog wel eens gemopperd op het huiswerk.

Jasper van der Ham (dochter mavo 1)
Sinds november 2018 ben ik lid van de OR. Ik vind het belangrijk dat de oudergeleding van de raad er is vanuit alle delen van het Comenius Lijstersingel. Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij de ontwikkelingen binnen en buiten de school. Daarnaast geef ik graag feedback over die zaken die mijn dochter (en klasgenoten) mee naar huis nemen, of waar ze tegenaan lopen. Wat is de impact van specifieke individuele regelingen? Kan het niet anders of beter? Hoe kunnen we als ouder bijdragen aan het succes van een nieuwe ontwikkeling? Deze vragen stel ik graag tijdens de vergaderingen van de Ouderraad.

Caroline Pors (dochter in TTO3)
Mag ik me even voorstellen? Ik ben Caroline Pors, getrouwd en moeder van 2 kinderen, Rik van 19 en Vera van bijna 15. Rik heeft op het Comenius de Pre-HAVO route gevolgd en na 4 jaar de opleiding met een mooie cijferlijst afgesloten met een MAVO-diploma met 8 vakken. Vera zit momenteel in de 3e klas van het TTO, waar zij het ontzettend naar haar zin heeft. Ik ken het Comenius dus al enige tijd. Ik heb de school leren kennen als betrokken, toegankelijk, openstaand voor positieve kritiek.

Toen Rik nog op het Comenius zat , was ik nauw betrokken bij de Pre-HAVO route doordat ik zitting had genomen in de klankbordgroep van ouders van Pre-HAVO. Dat stopte uiteraard toen Rik van school ging. In 2016 startte Vera op het Comenius en begon het bij mij weer kriebelen, ik miste de nauwe betrokkenheid. Daarom heb ik zitting genomen in de ouderraad. Ik hoop en verwacht (weer) een prettige communicatie en samenwerking met de school in de breedste zin van het woord. Zelf zal ik mijn best doen om ouders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Ik hoop dan ook dat ouders de ouderraad weten te vinden wanneer zij dat nodig/wenselijk vinden!  

 

 

door Stephen Jhingoer OR-lid