Ouderraad

De ouders van leerlingen Comenius Lijstersingel worden vertegenwoordigd door de ouderraad. Van elk leerjaar zitten er twee ouders in de ouderraad. Aan het begin van de nieuwe cursus ontvangen ouders de uitnodiging zich op te geven voor de ouderraad. De ouderraad maakt vervolgens een keuze uit de aanmeldingen, primair rekening houdend met een vertegenwoordiging die geografisch representatief is. De ouderraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Bij deze vergaderingen is altijd een lid van de schoolleiding aanwezig. Daarnaast heeft een aantal leden van de ouderraad zitting in de MR en/of de klankbordgroepen brugklas, mavo, havo en vwo. De ouders van nieuwe leerlingen ontvangen het reglement van de ouderraad. U kunt de ouderraad bereiken via het volgende e-mailadres: ouderraadclc@comenius.nl.

Statuten ouderraad.pdf

Hieronder stellen de huidige leden van de ouderraad (OR) zich kort aan u voor:

Ester van Haren - Vloedman voorzitter (dochter in vwo 3)
Mijn dochter zit met veel plezier op het Comenius College. In de loop van de tijd heb ik gemerkt dat de school zeer betrokken is bij de leerlingen. Het is voor mij belangrijk om ook bij het reilen en zeilen van de school betrokken te zijn. Ook het contact met andere ouders en medewerkers vind ik prettig. Het is fijn om met directie en docenten samen na te denken over onderwijskundige en andere zaken die met het Comenius te maken hebben. Door lid te zijn van de OR kan ik mijn steentje bijdragen aan het onderwijs en andere activiteiten van de school

Fermina Oldenburg secretaris (dochter Havo 3)
Mijn 3e jaar als OR-lid op de Lijstersingel. Je loopt als "ouder van een middelbare scholier" de school niet zo makkelijk meer in als je op de basisschool deed maar uiteraard is het wel leuk om positief betrokken te blijven bij de school vandaar mijn aanmelding als OR-lid. Door het contact met andere ouders én het team van school is het lijntje net wat korter en hoor je meer over het reilen en zeilen van school. En zo heb je dus zelf ook een mogelijkheid om mee te denken over allerlei zaken en gevraagd én ongevraagd je mening te geven :-)

Nicole Kühne notulist en 2e secretaris (dochter in havo 4)
Ik ben nu voor het tweede jaar lid van de OR, ik vind het interessant om betrokken te zijn bij de school van mijn dochter. Ik help ook graag mee met de diverse activiteiten zoals de open dagen en studievoorlichtingsavond, het is dan vaak nuttig dat we er zijn, en het zijn ook gezellige avonden. Zelf heb ik vroeger ook op het Comenius gezeten dus ik vind mijn weg hier wel!

Rianne Hensen (dochter in vwo 5)
Sinds het schooljaar 2013-2014 volgt mijn dochter onderwijs op het Comenius in Capelle aan den IJssel sindsdien ben ik ook lid van de Ouderraad van de school. Als lid van de ouderraad vergader je regelmatig met de leiding van de school en heb je de mogelijkheid om zelf onderwerpen voor de agenda aan te dragen. Kritisch meekijken en meedenken met de dagelijkse gang van zaken en daardoor een bijdrage leveren aan een veilig en goed leer- en leefklimaat op school is voor mij heel waardevol. Waar nodig helpen de leden van de ouderraad ook bij activiteiten op school en daardoor krijg je zelf kans de sfeer te proeven binnen de school.

Caroline Pors (dochter in TTO2)
Mag ik me even voorstellen? Ik ben Caroline Pors, getrouwd en moeder van 2 kinderen, Rik van 18 en Vera van 13. Rik heeft op het Comenius de Pre-HAVO route gevolgd en na 4 jaar de opleiding met een mooie cijferlijst afgesloten met een MAVO-diploma met 8 vakken. Vera zit momenteel in de 2e klas van het TTO, waar zij het ontzettend naar haar zin heeft. Ik ken het Comenius dus al enige tijd. Ik heb de school leren kennen als betrokken, toegankelijk, openstaand voor positieve kritiek. Toen Rik nog op het Comenius zat, was ik nauw betrokken bij de Pre-HAVO route doordat ik zitting had genomen in de klankbordgroep van ouders van Pre-HAVO. Dat stopte uiteraard toen Rik van school ging. Vorige jaar startte Vera op het Comenius en begon het bij mij weer kriebelen, ik miste de nauwe betrokkenheid. Daarom heb ik zitting genomen in de ouderraad. Ik hoop en verwacht (weer) een prettige communicatie en samenwerking met de school in de breedste zin van het woord. Zelf zal ik mijn best doen om ouders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Ik hoop dan ook dat ouders de ouderraad weten te vinden wanneer zij dat nodig/wenselijk vinden!

Vincent Bouwman (zoon in vwo 4)
Ik ben dit jaar toegetreden tot de Ouderraad van de locatie Lijstersingel omdat ik het leuk vind om wat meer betrokken te zijn bij de school van mijn zoon. Mijn insteek is om met een positief-kritische blik te kijken naar de zaken die spelen op school, zowel vanuit het oogpunt van de leerlingen als vanuit het oogpunt van de ouders. Hiermee hoop ik een bijdrage te leveren aan een goed functionerende school waar de leerlingen het goed hebben.Ester van Haren - Vloedman voorzitter (dochter in vwo 3)
Mijn dochter zit met veel plezier op het Comenius College. In de loop van de tijd heb ik gemerkt dat de school zeer betrokken is bij de leerlingen. Het is voor mij belangrijk om ook bij het reilen en zeilen van de school betrokken te zijn. Ook het contact met andere ouders en medewerkers vind ik prettig. Het is fijn om met directie en docenten samen na te denken over onderwijskundige en andere zaken die met het Comenius te maken hebben. Door lid te zijn van de OR kan ik mijn steentje bijdragen aan het onderwijs en andere activiteiten van de school.