Comenius Lyceum Capelle is nu senior tto school!!!!

december 2019

“Wat een geweldig inspirerend team met veel enthousiasme, bezieling en energie. Wij werden geraakt door de openheid en authenticiteit onder ouders, docenten en leerlingen. Binnen de gesprekken was er een algemeen gevoel van veiligheid waarin al deze geledingen de vrijheid voelden om alles bespreekbaar te maken.”  Met deze woorden sloot mevrouw Tessa Mears, voorzitter van de visitatie commissie haar rapport af.

Op dinsdag 17 december werd de tto-afdeling van het Comenius College gevisiteerd om te bepalen of het junior certificaat – behaald in 2014 – omgezet kan worden in een senior certificaat. Hierdoor wordt bevestigd dat ook de bovenbouw van het tto aan de kwaliteitsnormen van het Nuffic – de organisatie voor internationalisering in onderwijs – voldoet.

De visitatiecommissie bestaande uit een opleider van de universiteit Leiden/Iclon, een rector van een collega middelbare school, een tto-coordinator en een secretaris van het Nuffic heeft de hele dag gesprekken gevoerd met de directie, docenten, leerlingen en ouders. Daarnaast zijn er twaalf tto-lessen bezocht.

Aan het einde van de dag werden de resultaten in een afrondend gesprek met de directie gepresenteerd en bleek dat het Comenius met vlag en wimpel was geslaagd voor deze test. De commissie was enorm onder de indruk van het niveau van Engels, het commitment dat zij zagen in de lessen, de energie die er onder de docenten zichtbaar was en de grote variatie aan werkvormen. Oud tto leerlingen was gevraagd een filmpje op te nemen waarin zij terugkijken op hun Comenius jaren. Hierin werd duidelijk dat het tto-onderwijs hen stuk voor stuk gevormd heeft. Door steeds uitgedaagd te worden om uit hun comfortzone te stappen leerden  zij presenteren voor grote groepen, werden zij uitgedaagd om kritisch en creatief te denken, deden zij eigen ervaringen op in internationale contacten en werden zij echte wereldburgers (global citizens). Dit heeft hen in vergelijking met collega studenten meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn gegeven. Daarnaast spreken zij Engels op een near-native niveau, hetgeen zij als een een groot voordeel beschouwen.

“Een heerlijk gevoel en een bevestiging van waar we vanaf 2010 al aan werken”, aldus Karen Verdel tto-coördinator van het Comenius College. “Jarenlang halen onze leerlingen al geweldige resultaten, mogen wij ze vanaf klas 1 begeleiden naar het eindexamen en zien we hen voldaan, maar met een traan in de ogen van school vertrekken. Het voel toch bijna als  familie na zo’n lange tijd.”

“Dat we nu officieel het predicaat senior tto-school mogen voeren, is een pluim op het werk van onze tto-collega’s. We kunnen stellen dat het tto-vwo staat. Deze leerlingen ronden het vwo af met resultaten boven het landelijk gemiddelde, met een geweldig niveau in Engels. Nu we ook tto aanbieden op havoniveau, bereiden we leerlingen ook voor op de grotere rol van het Engels in het HBO. Daarnaast willen we ook hier handen en voeten geven aan de belangrijke rol van internationalisering. We bieden leerlingen de mogelijkheid uit te groeien tot “global citizens” met alle bijkomende mogelijkheden.”
 


 

« ga terug