Het nieuwe flexrooster CLC en CMC

september 2020

Sinds het schooljaar 2019/2020 zijn wij gestart met het flexrooster. Dit schooljaar 2020/2021 zijn er een aantal kleine aanpassingen op het flexrooster. Minder reguliere lessen en meer keuzemogelijkheden voor de leerlingen van het Comenius Lyceum en mavo, met die gedachte heeft Comenius het flexrooster geintroduceerd. Met het flexrooster krijgen onze leerlingen meer keuzemogelijkheden en daarmee meer verantwoordelijkheid over hun manier van leren.

Het nieuwe roosteren.
Rust en keuzemogelijkheden voor de leerlingen, dat is waar het flexrooster voor staat. Het flexrooster zorgt voor minder reguliere lesuren voor de leerlingen, minder gesjouw met boeken en minder drukte op een dag.  Zo hoeven de leerlingen zich per dag, voor minder vakken voor te bereiden in plaats van de zes of zelfs negen vakken op een dag. Dit betekent ook dat de leerling per dag minder huiswerk heeft. De dag start met een les van 40 minuten (flex). Daarna zijn drie of soms vier  blokken van 80 minuten, deze worden steeds gevolgd door een pauze.

Hierdoor kunnen leerlingen na iedere les even tot rust komen, even naar hun kluis of een bezoek aan het toilet brengen. Voordelen hiervan zijn dat de lessen niet onderbroken worden en de leerlingen zo niet uit hun concentratie worden gehaald.

Iedere leerling wordt geadviseerd om per week vijf flexuren te volgen. Meer mag natuurlijk ook mits het rooster van de leerling dit toelaat. Deze flexuren kunnen 's ochtends vóór de reguliere vakken of 's middags na de reguliere vakken worden gevolgd. Ook kan het voorkomen dat leerling opeens een tussenuur heeft. In het tussenuur kan de leerling zich ook aanmelden voor een flexuur.


De flexuren
Tijdens het flexuur kunnen leerlingen zelf bepalen hoe zij dit uur besteden. Zo kunnen zij kiezen voor studiewerktijd (SWT). Tijdens een SWT uur wordt er huiswerk gemaakt of (in groepjes) aan opdrachten gewerkt.
Daarnaast kunnen leerlingen kiezen voor vakstudiewerktijd (VST). Tijdens het VST uur kunnen leerlingen extra begeleiding of uitleg krijgen over een specifiek vak van een vakdocent.
Leerlingen kunnen ook kiezen voor een stilte-uur, waarin de leerlingen in alle rust kunnen leren voor bijvoorbeeld een toets.

"Leren leren" voor leerlingen in de onderbouw
Leerlingen in de onderbouw  hebben dagelijks het vak "Leren leren". Hier leren de leerlingen plannen  voor het maken van huiswerk en het leren vn toetsen. De mentor en docenten kunnen een rol spelen in de keuze van de flexuren. Als de leerling bijvoorbeeld moeite heeft met een bepaald vak, kan de mentor of docent adviseren om naar het VST van het betreffende vak te gaan.

Wat willen wij bereiken met het flexrooster
Door de invoering van het flexrooster per schooljaar 2019-2020, willen wij een aantal verbeteringen realiseren binnen de school. Zo vinden wij het belangrijk om: 

  • geïntegreerde onderwijsondersteuning te bieden aan onze leerlingen
  • differentiatie, maatwerk en versnelling bieden aan leerlingen die het nodig hebben
  • een duidelijke en rustige structuur binnen de school
  • minder leswisselingen voor leerlingen
  • minder lesuitval door het continuerooster
  • gemotiveerde leerlingen     

« ga terug