Samenwerkingsverband Koers VO


logo Koers VO passend onderwijsHet samenwerkingsverband passend onderwijs Koers VO is een netwerk van 24 schoolbesturen met 111 vestigingen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Rotterdam. Het Comenius College is via haar bestuur aangesloten bij Koers VO.

Het samenwerkingsverband heeft in onze regio een coördinerende rol bij de uitvoering van de wet Passend Onderwijs. Uitgangspunt daarbij is dat voor elke leerling binnen deze regio een plaats gevonden wordt waar deze leerling passend bij wat hij of zij nodig heeft om zich goed te ontwikkelen onderwijs volgt en ondersteuning krijgt.

Meer informatie over dit samenwerkingsverband,  Koers VO en de Wet Passend Onderwijs kunt u terug vinden op onze website en op de website van Koers VO. http://www.koersvo.nl/   Het ondersteuningsprofiel van het Comenius College kunt u vinden bij http://www.koersvo.schoolprofielen.nl/

Het complete document kunt u hier lezen.