Corona-Covid-19 update 13-01-2021

Het Comenius College volgt samen met ons schoolbestuur CVO de richtlijnen van het RIVM en de GGD Rotterdam-Rijnmond. Deze berichtgeving houden we nauwlettend in de gaten. 
U kunt hier meer over lezen op de website van de VO-Raad, de vereniging voor scholen in het voortgezet onderwijs.

Het kabinet heeft 12 januari besloten dat de huidige lockdown verlengd wordt met 3 weken. Voor het voortgezet onderwijs betekent dit dat leerlingen tot minimaal 7 februari online les krijgen, met uitzondering van de leerlingen in de examenklas, kwetsbare leerlingen en leerlingen in alle leerjaren van het vmbo, vso en pro die beroepsgerichte vakken volgen. Voor deze groepen leerlingen die naar school gaan geldt wel een nieuwe regel: zij moeten op school ook onderling anderhalve meter afstand houden.

We beseffen dat de ontwikkelingen over het coronavirus zich snel kunnen opvolgen. Als het nodig is zullen we u vanzelfsprekend nader informeren. Ouder(s)/verzorger(s) zullen geïnformeerd worden via het op school bekende emailadres. Uiteraard kunt u met uw vragen altijd bij de school van uw zoon/dochter terecht.

Relevante links:

RIVM algemeen
RIVM vragen en antwoorden
GGD Rotterdam Rijnmond

Telefoonnummer Rijksoverheid (speciaal voor corona):0800-1351Uitlenen van laptops
Aangezien de lessen na de kerstvakantie volledig online worden aangeboden kunnen leerlingen die thuis niet over een eigen device beschikken dit van school lenen. We hebben een beperkt aantal laptops beschikbaar voor leerlingen.
Ouders kunnen via de website van onze school (CCN) hiervoor een aanvraag indienen middels het aanvraagformulier.

Ook in 2021 blijven de "oude" regels van kracht:
  • Het is verplicht om een mondkapje te dragen;
  • Dit geldt op de gang (tijdens de wisseling van de les) en de aula;
    Als je in het lokaal zit, mag het mondkapje af; (leerling en docent)
  • Bij binnenkomst is iedereen verplicht de handen te desinfecteren bij de desinfectiezuilen in de hal.
  • De andere regels, afstand houden tussen leerlingen en personeel én de hygiënemaatregelen, blijven van kracht.   
     

Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus zullen we zo nodig ons weer aanpassen aan de richtlijnen van het RIVM.
 
 

stroomschema wanneer kan een leerling naar school komen