Corona-Covid-19 update 09-10-2020

Inmiddels wennen we er met elkaar al bijna aan dat we iedere week voor nieuwe uitdagingen komen te staan. Uitdagingen die van de leerlingen, maar ook van ons personeel veel vragen. Deze week was dat het dringende advies om met een mondkapje naar school te komen. Onwennig, maar voor velen een veilig gevoel om op deze manier naar school te mogen komen en te kunnen komen werken. Wij volgen al sinds 15 maart jl. de richtlijnen en adviezen van het RIVM, de VO-raad en het ministerie van Onderwijs. Dit doen wij, omdat wij geen expert in de bestrijding van Covid-19 zijn en omdat wij alle tijd en aandacht willen gebruiken om onderwijs te verzorgen onder deze huidige omstandigheden. Wij moeten elke dag alle zeilen bij zetten om onderwijs te verzorgen en we hopen dit zo veel mogelijk fysiek op school te kunnen en blijven doen.

Sinds afgelopen maandag is het dringende advies uitgeven door bovengenoemde instanties om mondkapjes te dragen in alle middelbare scholen. Sindsdien  hebben we heel veel reacties van ouders gekregen die het hier absoluut niet mee eens zijn. Uiteraard weten we van de maatschappelijke discussie over het effect van het al dan niet dragen van mondkapjes, maar aan deze discussie doen wij als school niet mee. Wij volgen enkel en alleen de richtlijnen en adviezen vanuit het RIVM, VO-raad en het ministerie van onderwijs op en wij maken deze richtlijnen niet zelf.

Vooralsnog blijft het dragen van een mondkapje in het schoolgebouw bij een dringende oproep. Het is dus nog geen verplichting en leerlingen worden niet geweigerd als ze geen mondkapje dragen. Om het moment dat de richtlijnen rondom het dragen van een mondkapje wijzigen zal ik u hier verder over informeren. 
Voor de volledigheid staan hieronder nogmaals de richtlijnen rondom het dringende advies:

  • In het voortgezet onderwijs wordt dringend verzocht om een mondkapje te dragen;
    Dit advies geldt op de gang (tijdens de wisseling van de les) en de aula;
    Als je in het lokaal zit, mag het mondkapje af; (leerling en docent)

  • De andere regels, afstand houden tussen leerlingen en personeel én de hygiënemaatregelen, blijven van kracht.   

Na de herfstvakantie gaan wij op onze vestiging over op scenario oranje.

Wij hebben besloten om na de herfstvakantie een hybride vorm van onderwijs in te voeren. De reden hiervan is dat we de afgelopen weken dagelijks te maken hebben gehad met uitval van collega’s vanwege het testen op corona, het wachten op de uitslag of dat een familielid klachten had waardoor collega’s niet naar school mochten komen. Tevens lopen wij vast vooruit op de maanden die komen gaan, aangezien in het onderwijs de maanden november en december traditioneel een hoger ziektepercentage hebben onder het personeel. Tevens staat de gemeente Zuidplas bij de top 5 van het aantal besmettingen per gemeente.

Elk leerjaar (m.u.v. leerjaar 4) zal twee achtereenvolgende dagen online les krijgen en vervolgens vijf dagen fysiek les op school krijgen. Deze twee dagen wisselen we over de weken zodat hier een eerlijke verdeling in is. De vakken L.O./ BV / MU /GD worden niet online aangeboden, maar alleen fysiek op school. De docenten die we hiermee vrijspelen kunnen wij extra inzetten voor de opvang van de lessen.

Op het moment dat wij weer kunnen afschalen zullen wij dit ook zo snel mogelijk doen en u hierover informeren. Op het rooster in SOMtoday staat duidelijk aangegeven na de herfstvakantie wanneer een leerjaar (klas) online les krijgt aangeboden. Hieronder in het schema staat dit tot en met de kerstvakantie weergegeven. In het onderstaande schema staat wanneer de leerjaren 1, 2 en 3 uitsluitend online lessen volgen. De overige leerjaren zijn dan wél op school. Op donderdag zijn alle leerjaren op school.

lesschema code oranje

 - Tijdens de toetsweek komen de leerjaren gespreid over de dag toetsen maken. Het toetsweekrooster zal uiterlijk twee weken voorafgaand aan de toetsweek worden gecommuniceerd.
- Tevens wil ik u erop wijzen dat als u in de herfstvakantie besluit af te reizen naar een land waar code oranje of rood geldt dat uw gezin bij thuiskomst minimaal 10 dagen in quarantaine moet.
   Uw kind kan dan wel de lessen online volgen.

In onderstaand schema kunt u zien wanneer uw kind wél of niét naar school kan komen.

stroomschema wanneer kan een leerling naar school komen