Onderwijsinspectie

Kwaliteitskaart
Wanneer u wilt u weten hoe Comenius volgens de Onderwijsinspectie scoort, dan kunt u dat lezen op de website van de onderwijsinspectie.

Rapporten
De Onderwijsinspectie brengt van tijd tot tijd een bezoek aan een vestiging van ons college in het kader van het regulier schooltoezicht (RST). Van deze bezoeken doet de inspectie verslag in RST-rapporten, die ook op de website van de Onderwijsinspectie staan.

Vestiging    
CLC    LIJ_havo_Rapport van Bevindingen 27-09-11.pdf
     LIJ_vwo_Rapport van Bevindingen 27-09-11.pdf
     
CBC    PEL_vmbo B_Rapport van Bevindingen 10-06-10.pdf
(    PEL_vmbo K_Rapport van Bevindingen 12-12-11.pdf
     PCB_vmbo(g)T_Rapport van Bevindingen 10-06-10.pdf
     
CCK    KRI_vmbo(g)T_Rapport van Bevindingen 10-06-10.pdf
     
CCN    NIE_vmbo(g)T_Rapport van Bevindingen 10-06-10.pdf
     
CCR    CCR_vmbo(g)T_Rapport van Bevindingen 10-06-10.pdf