Bezwaarprocedure

Tegen het plaatsingsbesluit in verband met de aanmelding voor leerwegondersteuning kunt u schriftelijk bezwaar aantekenen. Dit doet u binnen veertien dagen na dagtekening van het schriftelijk besluit over de plaatsing van de plaatsingscommissie. Het adres van bezwarencommissie van het Comenius College is:   

Comenius College
Bezwaar plaatsing vestiging….
Postbus 797
2900 AT Capelle aan den IJssel.

 

Onderwijsconsulenten

Mocht u rond de plaatsing van uw zoon of dochter begeleiding wensen, dan kunt u zich wenden tot “De Onderwijsconsulent”

De Onderwijsconsulenten zijn ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op verzoek van de Tweede Kamer, om ouders/verzorgers en scholen te adviseren en te begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis. Het gaat dan om problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering, besteding van de rugzakgelden of onenigheid over het handelingsplan. Contactgegevens Onderwijsconsulenten:

Onderwijsconsulenten
Postbus 19521
2500 CM Den Haag

Het bezoekadres is:

Lange Voorhout 9
2514 EA Den Haag

Telefoon: 070 - 312 28 87
http://www.onderwijsconsulenten.nl/
info@onderwijsconsulenten.nl