Aanmeldings- en plaatsingsprocedure
voor een nieuwe leerling klas 1.

Aanmelden voor het schooljaar 2021-2022 is mogelijk wanneer het schooladvies van de basisschool voor het voortgezet onderwijs bekend is. U kunt dit doen tot 10 weken voor de start van het nieuwe schooljaar bij één van de scholen van het Comenius College. Een afspraak maken voor het aanmelden kan op al onze scholen. Meer informatie voor komend schooljaar zijn terug te vinden in de overstaproute. Hier treft u ook meer informatie aan over de stap van groep 8 naar de brugklas. Een goed overzicht met alle data kunt u terugvinden in de OverstapRouteKaart. De aanmeldperiode loopt van 15-02-2021 tot en met 19-03-2021.

Voor aanmelding bij het Comenius College zijn er drie mogelijkheden:

  1. U kunt uw zoon/dochter digitaal aanmelden via deze link. Vanzelfsprekend  gaat het Comenius College zorgvuldig om met de persoonsgegevens die ingevuld worden.  De door u ingevulde gegevens worden alleen gebruikt om de aanmeldprocedure te kunnen starten en de aanmelding op onze school te kunnen realiseren. Zie voor verdere informatie onze privacyverklaring.
  2. U kunt het aanmeldingsformulier ook telefonisch aanvragen. De telefoonnummers van de scholen vindt u hier.
  3. U kunt uw zoon of dochter natuurlijk ook persoonlijk aanmelden maak daarvoor een afspraak op één van de scholen van het Comenius College. 
    De gegevens van onze scholen vindt u hier.

De onderstaande documenten zijn nodig bij het gesprek over de aanmelding:

  1. Het  schriftelijke advies van de basisschool: het schooladviesformulier met daarop de unieke plaatsings- (aanmeld) code.
  2. Graag een (kopie) identiteitskaart/paspoort tonen tijdens het inschrijvingsgesprek  zodat wij het burgerservicenummer kunnen controleren.

leerlingen Comenius in les beeldende vorming

Voorrangsregels

Plaatsing en voorrangsregels
Tot op heden is het gelukkig nooit nodig geweest om over te gaan op loting. Ook dit schooljaar verwachten we niet dat loting nodig zal zijn. Toch kan het gebeuren dat er zich op één van onze scholen voor komend schooljaar teveel leerlingen aanmelden. Mocht er onverhoopt sprake zijn van overaanmelding op één van onze scholen, dan treedt onze voorrangsregel in werking en volgen wij de lotingsprocedure van De Overstaproute van po naar vo in de regio Rotterdam.
De volgende groep heeft bij loting dan voorrang: een (stief-, half- of pleeg-) broertje of zusje bij ons op school op het moment van aanmelden.
De agenda overstap PO VO treft u hier aan.

Met elke aangemelde leerling voeren we een kort gesprek. Daarin lichten we ook de plaatsingsprocedure binnen het Comenius College toe.
Dat kan op afspraak op al onze scholen.
Zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn, neemt de plaatsingscommissie een besluit over de plaatsbaarheid.
Hier vindt u meer informatie over de plaatsing,