Aanvullende voorwaarden voor aanmelding voor tto:

Bij het Comenius College vinden we het vooral belangrijk dat leerlingen die tto volgen daar zelf heel gemotiveerd voor  zijn. Een tto-leerling is bereid zich open te stellen voor internationale en culturele activiteiten. Ook vindt hij/zij het leuk om vakken in het Engels te volgen en ziet er niet tegenop om hard te werken. Er wordt namelijk veel gevraagd van een tto-leerling. Overigens is het niet zo dat een leerling bij het begin van de tto-opleiding al heel goed Engels moet kunnen spreken; dit leren ze vanzelf door het intensieve programma.

Behalve motivatie moeten natuurlijk ook de capaciteiten aanwezig zijn om het tto havo of vwo te kunnen volgen. Voor wat betreft de capaciteiten gaan wij uit van een positief  havo/vwo of vwo-advies van de basisschool. Uit de overdracht van de basisschool kan blijken dat een intakegesprek wenselijk is. Aan de hand van dit intakegesprek kan nadere besluitvorming plaatsvinden over de toelating tot het tto havo of tto vwo. Deelname aan het Early Learner programma strekt tot aanbeveling.

Voor meer informatie over tto, klik hier.

Wilt u een afspraak maken voor het aanmelden van uw zoon/dochter voor tweetalig onderwijs of meer informatie dan kunt u contact opnemen met het lyceum via telefoonnummer 010-459 59 59

tweetalig onderwijs in Capelle